ESK 2016

Case study

Projektując logo ESK postanowiliśmy się odwołać się do tradycji i powszechnie znanego symbolu - herbu Dolnego Śląska. Zinterpretowaliśmy go w nowoczesny sposób, tworząc stylizowany znak orła widocznego w herbie i pozostawiając oryginalną kolorystykę, jako odwołanie do wielowiekowej historii miasta i regionu.

Detale projektu

Scroll to Top