• gemma-projekt-logo
  • gemma-projekt-logo
  • gemma-projekt-logo
  • gemma-projekt-logo
  • gemma-projekt-logo
  • gemma-projekt-logo
  • gemma-projekt-logo

Gemma - identyfikacja wizualna

Case study

Logotyp wzbogaciliśmy o łuk, kojarzący się z architekturą i miastem, a także porządkiem. Podobne skojarzenia wywołuje granat - kolor zaufania, bezpieczeństwa i porządku.

Odwołuje się on więc wprost do produktów Klienta, które mają pomagać w organizacji przestrzeni miejskiej i zwiększać jej bezpieczeństwo.

Detale projektu

Scroll to Top