BITIK - projekt logo

Case study

Prosty, czytelny i bardzo nowoczesny projekt oparliśmy o książkę jako symbol działalności wydawnictwa i wpisaną w nią literę B, inicjał nazwy wydawnictwa.

Detale projektu

Pozostałe projekty dla Awazymyz - projekt logo


Zobacz projekt

Awazymyz - projekt logo

Zobacz projekt

Awazymyz - projekt layoutu strony

Zobacz projekt

Almanach Karaimski - layout strony internetowej

Zobacz projekt

Karaimi Polscy - projekt strony internetowej

Zobacz projekt

Kariami Polscy - projekt logo

Zobacz projekt

Almanach Karaimski - projekt logo

Scroll to Top