• awazymyz-projekt-logo

Awazymyz - projekt logo

Case study

Awazymyz jest czasopismem traktującym o historii, kulturze i społeczeństwie Karaimskim. Dla tego czasopisma  przygotowaliśmy projekt logo składające się z typografii oraz elementów graficznych.

Zależało nam na utrzymaniu spójności wszystkich koncepcji logotypów jakie zaprojektowaliśmy dla społeczności Karaimskiej. Logo Awazymyz, podobnie jak logo Karaimów Polskich, zawiera w sobie element tradycyjny, a jest nim element wyszywanki z kobiecego stroju ludowego. 

Detale projektu

Karaimi Polscy - projekt strony internetowej
Zobacz projekt

Karaimi Polscy - projekt strony internetowej

BITIK - projekt logo
Zobacz projekt

BITIK - projekt logo

Kariami Polscy - projekt logo
Zobacz projekt

Kariami Polscy - projekt logo

Almanach Karaimski - projekt logo
Zobacz projekt

Almanach Karaimski - projekt logo

Awazymyz - projekt layoutu strony
Zobacz projekt

Awazymyz - projekt layoutu strony

Almanach Karaimski - layout strony internetowej
Zobacz projekt

Almanach Karaimski - layout strony internetowej

Scroll to Top