• awazymyz-projekt-layoutu-glowna
  • awazymyz-projekt-layoutu-glowna
  • awazymyz-projekt-layoutu-glowna
  • awazymyz-projekt-layoutu-glowna

Awazymyz - projekt layoutu strony

Case study

Stworzyliśmy projekt graficzny strony i przygotowaliśmy ją od strony technicznej w oparciu o CMS „Open Journal System”. Kolorystyka projektu nawiązuje do logotypu związku (czerwień). Strona prowadzona jest w trzech językach (polski, angielski, rosyjski). Dla wygody użytkowników wprowadziliśmy możliwość przeglądania strony w formacie PDF.

Z uwagi na stopień skomplikowania strony opiekujemy się nią na bieżąco, spełniając rolę webmastera, wprowadzamy nowe materiały i administrujemy całością. Pozwala to Klientowi na szybkie i efektywne rozbudowywanie strony bez konieczności zatrudniania specjalistycznego personelu.

Detale projektu

Pozostałe projekty dla Awazymyz - projekt logo


Awazymyz - projekt logo
Zobacz projekt

Awazymyz - projekt logo

Almanach Karaimski - layout strony internetowej
Zobacz projekt

Almanach Karaimski - layout strony internetowej

BITIK - projekt logo
Zobacz projekt

BITIK - projekt logo

Kariami Polscy - projekt logo
Zobacz projekt

Kariami Polscy - projekt logo

Karaimi Polscy - projekt strony internetowej
Zobacz projekt

Karaimi Polscy - projekt strony internetowej

Almanach Karaimski - projekt logo
Zobacz projekt

Almanach Karaimski - projekt logo

Scroll to Top