Awazymyz

Case study

Awazymyz jest czasopismem traktującym o historii, kulturze i społeczeństwie Karaimskim. Dla tego czasopisma  przygotowaliśmy projekt logo składające się z typografii oraz elementów graficznych.

Zależało nam na utrzymaniu spójności wszystkich koncepcji logotypów jakie zaprojektowaliśmy dla społeczności Karaimskiej. Logo Awazymyz, podobnie jak logo Karaimów Polskich, zawiera w sobie element tradycyjny, a jest nim element wyszywanki z kobiecego stroju ludowego. 

Detale projektu

Pozostałe projekty dla Karaimi Polscy


Zobacz projekt

Karaimi Polscy

Zobacz projekt

Awazymyz

Zobacz projekt

Almanach Karaimski

Zobacz projekt

Kariami Polscy

Zobacz projekt

Almanach Karaimski

Scroll to Top