Ambivision - projket mailingu

Case study

Na potrzeby kampanii reklamowej zaprojektowany został szablon mailingowy. Projekt graficznie został oparty o stworzone już materiały reklamowe. Użyte w projekcie zdjęcie modelki, pochodzą z sesji zdjęciowej wykonanej przez nasze Studio. W projekcie, prócz kontent tekstowego, umieszczony został przycisku „call to action", który pobudza odbiorcę do zapoznania się z ofertą klienta.

Na bazie zaprojektowanego szablony, przeprowadzona została kampania mailingowa w celu pozyskania reklamodawców. Kampania została oparta o zapytanie ofertowe oraz projekt oferty właściwej dla osób wyrażających zainteresowanie zapytaniem. 

Detale projektu

Zobacz projekt

Ambivision - projekt strony internetowej

Zobacz projekt

Ambivision - projekt oferty

Zobacz projekt

Ambivision - animacja interaktywna

Zobacz projekt

Ambivision - projekt cennika

Scroll to Top