Almanach Karaimski - projekt logo

Case study

Projekt logotypu nawiązuje do innych projektów dla związku (ramka jako element wspólny). Jako element graficzny wykorzystany został znak umieszczany na świątyniach karaimskich.

Kolorystyka (granat) nawiązuje do barw wydania drukowanego.

Detale projektu

Pozostałe projekty dla Awazymyz - projekt layoutu strony


Zobacz projekt

Awazymyz - projekt layoutu strony

Zobacz projekt

Kariami Polscy - projekt logo

Zobacz projekt

Karaimi Polscy - projekt strony internetowej

Zobacz projekt

Almanach Karaimski - layout strony internetowej

Zobacz projekt

Awazymyz - projekt logo

Zobacz projekt

BITIK - projekt logo

Scroll to Top